top of page
Mette Walsted Vestergaard
Mette Walsted Vestergaard

Billeder til download i forbindelse med præsentationer/konferencer etc. © Jan Grarup

Ordstyrer og vært
Jeg har ti års erfaring som radio- og tv-vært og har været ordstyrer og konferencier ved et væld af konferencer og debatter, både i den hårde ende med komplekse emner, konfrontationer og ideologiske flammetaler og i de bløde gemakker med interview-seancer, case-på-scenen og regulære talk-show-elementer.
Jeg sætter i alle tilfælde min lid til min faglighed - både som akademiker, journalist og live-afviklende vært - og til min humoristiske sans. Et vellykket arrangement er i mine øjne karakteriseret ved sin balance mellem seriøsitet og glimt i øjet - og det samme gælder ordstyreren.

Planlægning af konferencer
En vellykket konference rummer en række forskellige programelementer og genrer. Den klassiske model er tre-fire oplæg med en paneldebat at slutte af med. Men hvad med at tilføje interview med case-personer på scenen? AV-elementer med besøg i felten? Afstemninger undervejs? En quiz?
Hvem der skal hyres til at tale? Hvordan man sammensætter et sprudlende panel? Og hvem skal sige velkommen, hvordan titulerer vi hinanden og hvordan man tager referat på en sjov måde?
Jeg bidrager gerne i jeres planlægning med mit overblik over konferencens enkeltelementer, min erfaring med etikette og “dos and don’ts”, med min fornemmelse for at sætte den rette stemning og med hvordan det hele bringes i spil og skaber vellykkede og medrivende arrangementer med højt fagligt kalorieindhold.

 

Kommunikationstræning
Hvordan forbereder man sig på et kritisk interview? Hvordan planter jeg budskaber i et portrætinterview? Hvor mange
budskaber skal jeg forberede? Hvordan afleverer jeg dem overbevisende? Hvilke ord skal jeg sørge for at gentage? Hvordan behersker jeg den mundtlige kommunikations små “snigere”, dvs. tonefald, stemme, udtale, tryk, kropssprog. Og hvordan håndterer jeg interviewoptakten, forinterview, upliningssamtale?
Jeg tilrettelægger træningsforløb én til én eller i små hold. Træningen kan være målrettet medie-optræden, optræden for forsamlinger, møde-deltagelse og interpersonel kommunikation med fx medarbejdere.
* Akut hjælp forud for kritisk medieinterview: RING!

 

Rådgivning:
Din kommunikation viser, hvem du er.
En enkel sandhed, på godt og på ondt, som rejser en serie af spørgsmål. For ved I egentlig, hvem I er - og hvem I fremstår som? Over for medarbejdere, offentlighed og andre aktører? Er billedet i overensstemmelse med, hvem I ønsker at være? Og hvad skal der til for at justere, så indtrykket bliver klart, entydigt og ærligt.
Jeg tilbyder analyse af jeres kommunikationsprofil, sparring om tilretning af strategien eller hele strategiforløb, herunder også mediestrategi.

Interview til web, radio og tv
Det klassiske person/portrætinterview til radio/tv kan med enkle greb brydes op og gentænkes, så de fungerer på web, so-me og egner sig til viral rundsending. Jeg både tilrettelægger og udfører interviewseancer og indgår gerne i teams af producere i processen.

Artikler og klummer
Længere portrætinterview, konceptuerede interview/portrætter, formidlingstekster af alverdens art. Og klummer, hvis det stikker mig... Det gør det, hvis jeg har en mening om emnet!

Foredag og kurser
Forhandlings- og kommunikationspsykologi
Med Mikkel Gudsøe (cand.jur., partner Master Executive Classes)
Kan du høre, hvad jeg siger?

I den mundtlige kommunikation er det så langt fra kun ordene, der bibringer forståelsen. Kroppen og måden vi taler på har ofte mindst lige så stor indflydelse på modtagelsen af budskabet som ordene selv; og når vi ytrer os om meninger og følelser: Meget større betydning. Vi kender alle sammen fornemmelsen af ikke at have hørt et ord af, hvad en foredragsholder sagde, fordi vedkommende så at sige krøllede helt sammen af generthed undervejs. Eller når et tv-interview efterlader en ude af stand til end at referere emnet, fordi studieværten blev ved med at afbryde – eller havde en gennemtrængende stemme. Det skyldes nonverbale og paraverbale betydningsbærere. Det nonverbale handler i høj grad om kropssprog, gestik og bevægelser. Det paraverbale handler om tonen; stemmeføring, artikulation, brug af tryk og talehastighed. Og om spørgsmålets magt. Man kan tale om kommunikationens snigere. Signaler, der er ekstremt styrende for, hvordan andre mennesker opfatter os; men som vi ofte end ikke aner, vi sender af sted. Lærer vi at forstå snigerne, kan vi ikke blot træne os i at beherske dem. Vi kan også begynde at bruge dem aktivt, som små ninjaer i kommunikationen: lydløse og dødsens effektive. I dette kursus tager Mikkel Gudsøe (cand.jur., certificeret Joe Navarro-coach, chefadvokat hos Dansk Mode og Tekstil) og Mette Walsted Vestergaard (cand.comm., mangeårig radio- og tv-vært) os igennem de mest basale af kommunikationens magtfulde og lydløse virkemidler. Lær at beherske din nervøsitet, træn din spørgeteknik og forstå hvordan dit taletempo, artikulation og anvendelse af tryk kan arbejde for dig og få øvelser til at træne dine ninjaer.
 

Spørgeteknik
Undervisning i spørgeteknik og oplæg om spørgsmålets anatomi og hvad man kan bruge det til i både journalistisk og ledelsesmæssig sammenhæng.

Mette

Walsted

Vestergaard

bottom of page